วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หน้าที่ของ Tools Constrain ต่างๆ

หน้าที่ของ Tools Constrain ต่างๆ


Point = เป็นการกำหนดให้วัตถุชิ้นหนึ่งไป ยึดติดกับ อีกวัตถุหนึ่ง
Aim = เป็นการกำหนดให้วัตถุชิ้นหนึ่งหัน (หมุน) ไปตามวัตถุอีกชิ้นหนึ่งตลอดเวลา
Orient = เป็นการกำหนดให้วัตถุชิ้นหนึ่งหมุนไปตามการหมุนของวัตถุอีกชิ้นหนึ่งตลอดเวลา (วัตถุเป้าหมายหมุนตามวัตถุควบคุม)
Scale = เป็นการกำหนดให้วัตถุชิ้นหนึ่งย่อขยายขนาดตามการย่อขยายของวัตถุอีกชิ้นหนึ่งตลอดเวลา
Parent = เป็นการทำงานที่รวมเอาความสามารถของ Constrain Point และ Orient เข้าด้วยกัน
คือ สามารถ ควบคุมตำแหน่งและการหมุนตัว โดยวัตถุควบคุม

Credit : ntsystem from Thai3D

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น